Odwiedź nas na:
Logowanie
Logowanie
Wysyłka
0
0 0
0 0
0 0
Wysyłka
0
0 0
0 0
0 0
Koszyk

Koszyk

info:Twój koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego Premium GSM

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Premium GSM dostępny pod adresem internetowym www.premium-gsm.pl, prowadzony jest przez Agatę Rejdak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Premium GSM Agata Rejdak NIP: 6482453274, REGON: 243016100.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Premium GSM Agata RejdakNIP: 6482453274, REGON: 243016100.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.premium-gsm.pl
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 41-800 Zabrze, ul. Średnia 1 – Premium GSM Agata Rejdak
 2. Adres działu sklepu internetowego: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52a - Premium GSM Agata Rejdak
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@premium-gsm.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 250 95 61
  1. w przypadku braku dostępności kontaktu telefonicznego spowodowanego np.: awarią lub niestabilnością sieci infolinii prosimy o zgłaszanie uwag na podany adres malowy sprzedawcy.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BZWBK PL 72 1090 2037 0000 0001 1982 1391
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 09:00 do 17:00 w dniach od poniedziałku do piątku i w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

 

 

§ 4
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) potrzebne do aktywacji konta,
 3. aktywny numer telefonu w razie potrzeby kontaktu w sprawie zamówienia,
 4. włączona obsługa plików cookies,

 

 

§ 5
Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w przypadku zamówień telefonicznych.
 3. Klient zamawiający towar telefonicznie wyraża zgodę na założenie karty klienta niezbędnej do realizacji zamówienia i wysyłki towaru. Klient jednocześnie akceptacje regulamin sklepu internetowego, który zostaje mu dostarczony poprzez adres mailowy jeżeli takowy posiada i został on podany przy składaniu zamówienia. Nieotrzymanie regulaminu z uwagi na brak adresu mailowego nie zwalnia z obowiązku jego akceptacji. 
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto tzn. uwzględniają podatek VAT.
 5. Produkty, które są sprzedawane jako towary skupione od osób trzecich np. operatorów telefonicznych nie posiadają możliwości wystawienia faktury VAT 23%, na takie produkty wystawiamy fakturę VAT-marża.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 9. Sprzedawany towar może nieznacznie różnić się od przestawionego na zdjęciach.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – adres mailowy i hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Podczas zakładania konta klient nie ma obowiązku podawania danych osobowych, lecz są one wymagane do realizacji zamówienia.

 

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia telefonicznego.
 4. potwierdzić zamówienie na stronie internetowej,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie w §7.6.
 6. Termin określony na opłacenie zamówienia to maksymalnie 5 dni. Sklep zastrzega sobie anulację zamówienia wcześniej jeżeli klient nie wykazuje żadnych przesłanek ku chęci opłaty zamówienia.
 7. Zamówienie może również zostać złożone poprzez rozmowę z pracownikiem firmy Premium GSM.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska – płatna z góry lub przy odbiorze
 2. Dostawa do paczkomatu - płatna z góry lub przy odbiorze
 3. Odbiór osobisty dostępny w punkcie sprzedaży przy ulicy Zwycięstwa 52a w Gliwicach 44-100 lub w siedzibie głównej firmy przy ulicy Średniej 1 w Zabrzu 41-800.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą w sklepach stacjonarnych
 2. Płatność za pobraniem u kuriera lub w paczkomacie
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne Blue Media S.A.

 

 

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca podczas godzin pracy sklepu internetowego potwierdza jego otrzymanie po zaksięgowaniu wpłaty za towar, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym przesyłki w punkcie sprzedawcy, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  A) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  B) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami po uprzednim opłaceniu każdej z dodatkowych przesyłek wg. cennika dostępnego w sklepie internetowym z wyłączeniem darmowych dostaw lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 

  C) W celu dostarczenia produktów z krótszym czasem dostawy przy zamówieniu produktów o dłuższym czasie o czym mowa w §9.4B kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcy o chęci przyśpieszenia realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie zostaje rozbite na większą ilość paczek niż planowano przy dłuższej wysyłce to kupujący może zostać poinformowany o dodatkowych kosztach wysyłki zgodnie z cennikiem sprzedawcy. 
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta po ustaleniu telefonicznym lub mailowym ze sprzedawcą. Minimalny czas na przygotowanie towaru przez sprzedawcę wynosi jedną godzinę w ciągu pracy sklepu, a maksymalny 48h.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wyjątkiem do nie przyjęcia pełnego zwrotu towaru w ciągu 14 dni jest aktywowanie urządzenia firmy Apple – zwrot środków będzie pomniejszony o określoną przez sprzedawcę kwotę z uwagi na brak ponownego sprzedania urządzenia jako nowe lub po zwrocie.
 3. Wyjątkiem do całkowitej odmowy przyjęcia zwrotu jest odstąpienie od Umowy Sprzedaży towaru, który ze względów higienicznych nie może zostać przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Przykładem takiego towaru może być maska higieniczna, bądź słuchawki i zestawy słuchawkowe.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy odebrania konkretnego produktu z dostawy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  A) Sklep udostępnia kupującemu formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży w dogodny sposób przesyłając go mailem lub udostępniając w sklepie internetowym.

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku przesłanek, iż sprzęt może wymagać sprawdzenia pod względem technicznym i estetycznym sprzedawca może wstrzymać się z terminem podanym w §10.9b i ustanowić ten sam termin od czasu otrzymania towaru przez sprzedawcę.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres:
  • 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 52a
  • niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie regulowana bezpośrednio ze sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i używane Produkty. Na stronie sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 35 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52a – Premium GSM Agata Rejdak Serwis

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, to sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
  1. W przypadku towarów, których wartość nie przekracza kwoty 1000zł, sprzedawca nie musi dołączyć karty gwarancyjnej, a wtedy okres gwarancji wynosi tyle ile sprzedawca podał w karcie produktu dostępnej w sklepie internetowym.
  2. Jeżeli klient nie otrzymał karty gwarancyjnej, a w karcie produktu nie widnieje okres gwarancji oznacza to, że sprzedawca gwarancji nie udzielił.
 2. Karty gwarancyjne posiadają okres gwarancji udzielonej na produkt, nazwę sprzętu, jego numer seryjny, datę sprzedaży i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wraz z pieczątką firmową.
 3. W przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę maksymalny okres udzielenia gwarancji niezależnie od innych warunków zapisanych w karcie produktu lub w karcie gwarancyjnej (jeżeli została dołączona) wynosi 12 miesięcy liczony od dnia dokonania zapłaty za towar.
 4. Koszt wysyłki towaru do serwisu ponosi Nabywca.
  1. W przypadku, gdy klient oddał w celu reklamacji urządzenie w punkcie sprzedaży, sprzedawca nie pokrywa jakichkolwiek kosztów wysyłki towaru.
  2. Jeżeli gwarancję uzna się za zasadną sprzedający pokrywa koszt dostawy naprawionego lub wymienionego towaru na swój koszt do wybranego punktu lub adresu na terenie Polski.
 5. Do stwierdzenia usterki i oceny wady sprzętu będącego przedmiotem reklamacji uprawnieni są jedynie pracownicy serwisu Premium GSM Agata Rejdak.
 6. Gwarancja na urządzenia nie obejmuje:
  1. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie (np. Programowanie, odblokowanie aparatu oraz ustawienia telefonu),
  2. uszkodzeń produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu, bądź oprogramowania.
  3. uszkodzeń produktów wynikających z normalnej eksploatacji, zużycia, oraz z nieprawidłowego użycia,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek zalania płynem, działania wilgoci, lub dostania się obiektów niepożądanych.
 7. Gwarancję można uznać za niezasadną w momencie, gdy urządzenie zostało naprawione, zmodyfikowane, bądź poddane czynnościom serwisowym bez wyraźnej pisemnej zgody lub bez wiedzy osób ustalonych w §11.12.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

(RODO) 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Premium GSM Agata Rejdak z siedzibą w Zabrzu, ul. Średnia 1 informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Premium GSM Agata Rejdak z siedzibą w Zabrzu, ul. Średnia 1, e-mail: sklep@premium-gsm.pl 
 2. Akceptując regulamin Sklepu w celu dokonania zakupu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia, jego wysyłki oraz obsługi posprzedażowej tzn. wsparcie dotyczące przeprowadzania zwrotów, usług gwarancyjnych, wystawiania dokumentów sprzedażowych na życzenie klienta jak na przykład duplikaty faktur VAT lub inne informacje niezbędne do obsługi klienta.
 3. Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem np. podmiotom za pomocą których Administrator wykonuje swoje zobowiązanie, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).
 4. Dane osobowe Kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI REGULAMINU – 09.06.2021 R. [WERSJA PDF]

 

W PRZYPADKU ZAKUPÓW PRZED DATĄ OSTATNIEJ MODYFIKACJI OBOWIĄZUJE REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNY DLA KLIENTÓW Z DNIA 06.09.2020 R. [WERSJA PDF]